feijiu网服务电话

[PS]2月26日余姚塑料城价格

日期:2021-02-26来源:FeiJiu网浏览数:
品名 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
GPPS 150 泰国石化 东莞 9550 150
GPPS 525 广州石化 东莞 9500 100
GPPS 525 广州石化 顺德 9650 -250
GPPS 525 江苏赛宝龙 余姚 10500 -100
GPPS 525 中信国安(原莱顿化工) 余姚 10500 0
GPPS 5250 宁波台化 东莞 10150 150
GPPS 5250 宁波台化 余姚 12000 0
GPPS 123P 上海赛科 东莞 10700 0
GPPS 158K 扬巴石化 余姚 11400 0
GPPS 535N 宁波台化 余姚 11500 0
GPPS PG-33 镇江奇美 东莞 12080 0
GPPS PG-33 镇江奇美 顺德 12150 0
GPPS PG-33 镇江奇美 余姚 13500 0
GPPS PG-383 镇江奇美 余姚 14000 0
GPPS PG-383M 镇江奇美 余姚 13600 0
GPPS SKG-118 广东星辉(原SK汕头) 余姚 11500 0
HIPS 622 上海赛科 余姚 14000 0
HIPS 650 泰国石化 东莞 12650 50
HIPS 688 中信国安(原莱顿化工) 余姚 13300 0
HIPS 825 江苏赛宝龙 余姚 13800 0
HIPS 825 辽通化工 余姚 13700 0
HIPS 6351 道达尔(宁波) 余姚 16000 0
HIPS 8250 宁波台化 东莞 13300 100
HIPS 8250 宁波台化 余姚 14900 0
HIPS CH660 广州石化 东莞 12680 0
HIPS CH660 广州石化 顺德 12800 -100
HIPS HS-43 汕头华麟 余姚 12800 0
HIPS PH-88 镇江奇美 余姚 15500 0
HIPS PH-888G 镇江奇美 余姚 15600 0
HIPS PH-88SF 镇江奇美 余姚 15400 0
HIPS SKH-127 广东星辉(原SK汕头) 余姚 13300 0

真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn

注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!

登录Feijiu网帐号
请输入用户名
忘记密码?